toppbild-log.GIF (10320 bytes)
nav-nyheter1.GIF (14748 bytes)

 

Kommande kurser utbildningar (denna sida är under konstruktion)

IT och ENGELSKA

Under våren kommer vi att ta fram en kombinationsutbildning som vi kallar Informationsteknik plus Engelska. Den kommer att erbjudas som sommarkurs i England. Den riktar sig till skolungdom med intresse för datorer men även, med hänsyn till arbetsmarknaden, för en certifierad förkovran i engelska språket. 

För ytterliggare upplysningar om kommande kurser kan du även ringa 
tfn 090-12 65 33.

TEMADAGAR

Program kommer

  • LEDARSKAP 

  • BULLER 
    Hur ter sig vår vardag ? Vad skall vi förändra för att undvika hörselskador, och hur skall vi reparera skador på hörseln?

UPPDRAGSUTBILDNINGAR

Mot bakgrund av det är viktigt att kompetensutvecklingen sker inom det område där den ger bästa effekt försöker vi att i allt större utsträckning att specialanpassa utbildningar och konferenser till olika gruppers behov. Grunden är vårt internationella och nationella nätverk och den långvariga erfarenheten av kvalitetssäkrade fortbildningar, konferenser etc. Tillsammans med kund kan vi lägga upp en fortbildning, konferens, temaresa som blir både kostandseffektiv och optimerad utifrån behov av kompetensförstärkning.

OBS! Under rubriken temaresor finns förslag på program som kan fungera som underlag och idédokument. "Sidstart"

KONSULTUPPDRAG SOM ARRANGÖR AV FÖRETAGENS KONFERENSER "Sidstart"

 

 

 


Ansvarig utgivare: Eilert Hörnberg, e-mail:info@education-centre-uu.se
Webmaster: Staffan Hörnberg, e-mail: staffan.hornberg@umea.se
Uppdaterad:2005-02-08