toppbild-log.gif (11304 bytes)

 

sweedenc.gif (7546 bytes)
Aktuella nationella kurser och temadagar

VÅR LIVSVIKTIGA NATUR FÄLTSTUDIER HEMAVAN OXTINDANE OCH NESNAFJORDEN AUG.(4 dagar) på beställning från grupper.  Program ev ändringar enl önskemål.

Fältstudier i ekologi, miljövård och landskapsutveckling i fjällkedjan och vid Atlantkusten under fyra dagar sommaren 2002. Kursen har varit mycket uppskattad.
Exkursionen till Oxtindaneglaciären innebär exempelvis exklusiva glacialstudier och studier av bergarter och den alpina floran. 

RYMDVERKSAMHETEN I KIRUNA  (4 dagar) på beställning. Program ( ev ändringar enligt önskemål ).

Kursen är förlagd till Kiruna. Här medverkar experter från Rymdfysiken (IRF) från Miljö- och Rymdforskningsinstitutet (MRI) och från Atmosfärforskningen samt från den Naturvetenskapliga forskningsstationen i Abisko.Vi får en grundlig inblick i verksamheten i landets största rymdforskningscentrum.

PROGRAM FÖR KONFERENSER OCH TEMADAGAR ÄR UNDER UPPDATERING


Ansvarig utgivare: Eilert Hörnberg
e-mail:info@education-centre-uu.se
Webmaster: Staffan Hörnberg, e-mail:staffan.hornberg@umea.se
Uppdaterad:2006-03-04