idec1.gif (7912 bytes)
 
 

Sammanställning av länkar som är kopplade till våra kurser, konferenser och temaresor. Underlaget kan användas vid planering och förberedelser inför en kurs, resa etc, men kan även vara värdefullt när man kommer hem och vill fortsätta att fördjupa sina kunskaper. Länkarna kan även underlätta för de som undervisar eller skall redovisa sin verksamhet. (Sidorna är under konstruktion och kommer att kompletteras i takt med att vi hinner strukturera vårat eget länkarkiv).

 

 


Ansvarig utgivare: Eilert Hörnberg, e-mail:info@education-centre-uu.se
Webmaster: Staffan Hörnberg, e-mail: staffan.hornberg@umea.se
Uppdaterad:2005-02-08