toppbild-log.gif (11304 bytes)
sweedenc.gif (7546 bytes)

Aktuella internationella kurser/fortbildningar varje år.

För mer detaljerade uppgifter klicka på program.

MEDELHAVET BALEARERNA FÄLTKURS PÅ MALLORCA  juni varje år. Grupper kan beställa tidpunkt.  
(Anmälan senast 15 maj) Program 

Ett subtropiskt klimat, Albufera nationalpark - världsberömd för dess fåglar, Cabrera - med skyddad semiarid flora och fauna - och Serra de Tramuntana med karstformationer och vandringsleder. Detta är några exempel på varför Mallorca drar till sig geologer, botanister och ornitologer och för övrigt naturälskare från hela världen. Och nu pågår en stor studie av trycket på miljön. Balearuniversitetet och miljöministeriet i Madrid är inkopplade. Studien utmynnar i årsrelaterade framtidsscenarier, som sedan blir beslutsunderlag för naturbevarande åtgärder. Info erhålls vid föreläsningar och seminarium i Calvia och på exkursioner till undersökta och åtgärdade områden. 

SCHWEIZ CERN CERNLABORATORIERNA ELEMENTARPARTIKELFORSKNING-
Program skickas vid efterfrågan.

Atompartikelforskningen har varit mycket framgångsrik i Cern. I ledningsgruppen sitter flera nobelpristagare och i laboratorierna återfinns det berömda acceleratorexperimentet LEP och DELPHI-detektorn. Kursen har gått i flera år och varit väldigt uppskattad.
Kursledaren och cernforskaren Dr Richard Jacobsson har fått med en rad berömda forskare i lärarlaget bl. a. skaparen av WWW och chefen för Cerns stora datoranläggning och dessutom unga forskare från Italien och Schweiz, ja även ett par stycken från Sverige. Richard har tagit emot på flyget, ordnat hotellincheckningen, ätit ankomstmiddag med gruppen på ett underbart ställe i Genève, gjort ett endags introduktionsprogram, sedan själv tagit helt hand om det officiella cernprogrammet med föreläsningar, demonstrationer, färd till de underjordiska mätstationerna och demonstration av arbetet vid detektorerna, fått medverkande att lägga upp sina föreläsningar och demonstrationer så att gruppen tydligt får ut forskningens mål och metodik och resultatens användning, exempelvis inom medicinen.
Kursdeltagarna har också kommit åt att studera en unik mikrokosmosutställning på Cern. Den har inspirerat till många fina skisser och demonstrationer på hemmaplan. Man fotograferade också flitigt. "Sidstart"

ASTRONOMIFORSKNING 
Kompetensutveckling och internationalisering. Samverkan med La Laguna University och Astronomiska Observatoriet på La Palma. Efterfråga program.

ISLAND EKOLOGI GEOLOGI ENERGI
" Den vet som vida färdas ". Efterfråga program.

 
Program

Landet som föddes ur eld ståtar i dag med heta källor, slumrande vulkaner, vita glaciärer, otämjda jökelfloder, vilda forsar, stora vattenfall samt ett oerhört fyndigt utnyttjande av de väldiga energiresurserna.
Färden går bl a en dag rakt över det vilda väglösa Island, från Akureyri i norr till Kirkjubeajarklaustur i söder, över vulkanområden, över det centrala höglandet och vilda vidderna ner mot den storslagna öppningen mot kusten. Det är en expedition utformad av naturgeografer, geologer och botanister avsedd att genom en omfattande rundresa med stopp för iakttagelser och fältstudier göra deltagarna hemmastadda med Islands vulkangeologi, topografi, landskapselement, glaciärer, forsar, floder, fauna och flora. "Sidstart"

Nyhet!! BILDSPEL FRÅN ISLAND 
Bilderna är tagna av kursdeltagare.

ISLAND SAGANS OCH NUTIDENS ISLAND.
Efterfråga aktuellt kursarrangemang.

Bland vulkaner, heta källor, vilda forsar, stora vattenfall, springkällor, lavaplatåer, blomsterängar och böljepiskade kustfjäll uppenbaras tusenårig dramatisk historia, säregen kultur, litteraturskatter, intellektuellt och konstnärligt liv.
Vill du komma ordentligt in i allt detta som Islands litteraturskatter, Islands tusenåriga dramatiska historia och Islands säregna kultur, då skall du följa med på rundresan till bl a de orter där du hittar skådeplatserna för sagor och historiska händelser, till exempel Fljótsdalur med Njáls saga, Reykholt med Snorri Sturlussons varma källa, till floden Ska´lfandafljot där lagman Thorgeir kastade sina hedniska gudabilder.
Den här kursen innehåller även besök på Handskriftsarkivet, Hallgrimskyrkan och Nationalmuseum, Einar Jónsson Galleri, Nationalgalleriet och Nationalbiblioteket."Sidstart"

KALIFORNIEN STANFORD BERKELEY 
SILICON VALLEY. 

Efterfråga aktuelltkursarrangemang.
Program

Vi studerar framtidens infrastrukturer på informationsområdet på universiteten Stanford och Berkeley, världsberömda utbildningsstrategier på Stanford och i skolor i Palo Alto och vi informeras av vår tekniske attaché i Palo Alto om den svenska omvärldsbevakningen på IT-området. Framstegen inom forskningen på atompartiklar får vi ta del av vid besöken på SLAC resp fysiklab på Berkeley.
Vi får också information om ett fascinerande svenskt - amerikanskt forsknings- och utbildningssamarbete betitlat sweden@siliconvalley. "Sidstart"

MADEIRA STUDIER AV FLORA GEOLOGI OCH LANDSKAPSFORMER 
Genomförs vid önskemål från grupp..

  Program

Madeira kallad Den flytande trädgården i Atlanten, även Atlantens Pärla, är närmast en dröm för alla som vill uppdatera sig botaniskt och geologiskt i ett rikt kuperat, subtropiskt till tropiskt ölandskap av vulkaniskt ursprung. Blomsterprakten och artrikedomen är ofattbar.

FRANKRIKE CENTRALMASSIVET OCH SYDKUSTEN 
Botaniska-, geologiska fältstudier och omvärldsorienterad Franska samt skolbesök 

Genomförs vid önskemål från grupp.  

(Program)

De lärare i franska som valt att följa med på denna kurs har upplevt närmandet till Frankrike, till fransk skola, till det franska landskapet och det franska samhället mycket inspirerande. De fick med sig hem mer allsidiga kunskaper än vad en veckas innesittande i en fransk kurslokal ger.

Skolledning och lärare vid den franska skola vi besöker brukar göra en entusiastisk insats och fina kontakter har skapats. Vi planerar och förbereder skolutbyten. Sådana har redan genomförts på en del håll. Vi beger oss ut till några representativa områden. Vi bedriver fältstudier i berglandskap, i grottor, vid vulkankratrar, i floddalar, kanaler, deltan, naturparker och vi möter ett rikt fågelliv och en artrik medelhavsflora. Och vi lägger in kulturbesök, kontakt med media etc. "Sidstart"

  


Ansvarig utgivare: Eilert Hörnberg e-mail:info@education-centre-uu.se
Webmaster: Staffan Hörnberg, e-mail: staffan.hornberg@umea.se
Uppdaterad:2006-03-04