toppbild-log.gif (11304 bytes)
nav-int-1.GIF (8616 bytes)

 

sweedenc.gif (7546 bytes)

COURSE IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS 

Course in Astronomy and Astrophysics on the island of La Palma. This course is open for people (professors?) from EU countries. Do not miss this opportunity. It is not easy to get permission to enter this scientific field of Astronomy.

Inform yourself on the WEB

  • INSTITUTO DE ASTROFISICA DE CANARIAS (IAC)
  • NORDIC OPTICAL TELESCOPE (NOT)
  • ISAAC NEWTON GROUP (ING)
  • DUTCH OPEN TELESCOPE (DOT)
  • HIGH ENERGY GAMMA RAY ASTRONOMY (HEGRA)

Schedule/program

  ASTRONOMIFORSKNING

Kompetensutveckling och internationalisering. Samverkan med La Laguna University och Astronomiska Observatoriet på La Palma 

Efterfråga aktuellt program.

Frontlinjeforskningen inom astronomin förskjuts mot observatorier belägna på platser med de bästa förutsättningarna på jorden. I Europa intar La Palma en särställning. Utrustningen är i särklass och upptäckterna väcker intresse runt om i världen. 

 

SCHWEIZ  CERNLABORATORIERNA ELEMENTARPARTIKELFORSKNING 
JUNI varje år. 
Efterfråga aktuellt program.

Program: Kort Detalj

Atompartikelforskningen har varit mycket framgångsrik i Cern. I ledningsgruppen sitter flera nobelpristagare och i laboratorierna återfinns det berömda acceleratorexperimentet LEP och DELPHI-detektorn. Kursen har gått i flera år och varit väldigt uppskattad.
Kursledaren och cernforskaren Dr Richard Jacobsson har fått med en rad berömda forskare i lärarlaget bl. a. skaparen av WWW och chefen för Cerns stora datoranläggning och dessutom unga forskare från Italien och Schweiz, ja även ett par stycken från Sverige. Läs mer om kursen

European Organization 
for Nuclear Research
 

KALIFORNIEN STANFORD BERKELEY SILICON VALLEY PREL. JUNI VARJE ÅR 2005 - 2010

 
Program: Kort
Detalj


 

Konferenser under uppdatering

Ansvarig utgivare: Eilert Hörnberg, e-mail:info@education-centre-uu.se
Webmaster: Staffan Hörnberg, e-mail: staffan.hornberg@umea.se
Uppdaterad:2006-03-04