toppbild-log.gif (11304 bytes)
navforetag.GIF (6421 bytes)

 

sweedenc.gif (7546 bytes)
Organisation

IEDC AB & Kurscentrum KB utnyttjar sin samlade kompetens i samverkan med svenska och utländska universitet, näringsliv, utvecklingsfonder, stiftelser, statliga och kommunala myndigheter, globalt arbetande miljöorgan m.fl. för att presentera problemlösande utbildningsprogram, åtgärdsprogram och utvecklingsprojekt som säkrar en kontinuerlig kompetensutveckling och en långsiktig lönsamhet för svenska företag och utbildningsorganisationer.

Arbetet sker i stor utsträckning i projektform tillsammans med medarbetare och samarbetspartners.

organisation1.GIF (28635 bytes)

Ledningsgrupp

VD PhD Eilert Hörnberg

Projektkoordinator & Marknadschef
Ingeborg HörnbergVice VD Staffan Hörnberg (tjänstledig)


Ansvarig utgivare: Eilert Hörnberg, e-mail:info@education-centre-uu.se
Webmaster: Staffan Hörnberg, e-mail: staffan.hornberg@umea.se
Uppdaterad:2003-04-26