toppbild-log.gif (11304 bytes)
navforetag.GIF (6421 bytes)

 

sweedenc.gif (7546 bytes)
Affärsidé

"Skillnaden mellan olika företag och utbildningsorganisationer i framtiden kommer inte att handla om vad vi gör, utan hur vi gör det".

Det mesta som görs idag kan göras lika bra av andra. Information, råvaror, distrubution- och tillverkningsteknologi är i princip tillgängliga för alla.

Skillnaden kommer i större utsträckning att avgöras av förmågan att:

  • utveckla, skapa och förnya kunskap
  • distribuera kunskap, lösningar och problemlösningsförmåga
  • utveckla ny kunskap och nya möjligheter snabbare än konkurrenterna

Nyckel till framgång i det moderna kunskapssamhället är därför kontinuerlig kompetensutveckling. Såväl enskilda personer som hela företagets kompetens måste hela tiden vara på väg framåt. Att gå framåt betyder att visa sig, att bli synlig i det främsta ledet. Vår affärsidé lyder:

"Framgång genom en kontinuerlig kompetensutveckling för alla i ett föränderligt kunskapssamhälle"


Ansvarig utgivare: Eilert Hörnberge-mail:info@education-centre-uu.se
Webmaster: Staffan Hörnberg, e-mail: staffan.hornberg@umea.se
Uppdaterad:2005-02-08