toppbild-log.gif (11304 bytes)

 

INFORMATION OM BOKNINGAR

Bokning kan ske på tfn 090-12 65 33, fax 090-77 81 61, mail: info@education-centre-uu.se , Internet eller per brev. 
Sista anmälningsdag
finns angivet i resp. program och är av stor betydelse, då vi behöver konfirmera bokningar på flyg, hotell etc. i god tid. 

För erhålla hög säkerhet och kvalitet anlitar vi enbart etablerade företag som tekniska arrangörer vid persontransporter och i de fall det krävs finns även en resegaranti via Kammarkollegiet. Vi har ett väl etablerat samarbete med bl.a. Icelandair, British Airways, SAS, Gudmundur Jonasson Travel Agency på Island m.fl. Tyvärr har dessa företag lång framförhållning och sätter stoppdatum för bokningar och inbetalningar långt före avresan. Vi försöker dock att anpassa varje enskilt arrangemang för att göra det så bekvämt som möjligt för de som får sent svar på sina ansökningar om finansiering.

I samband med att bokningen bekräftas tar vi ut en anmälningsavgift på 1500 - 2000 kr, som dras av vid slutinbetalning. Avbeställningsförsäkring bör lösas i anslutning till bokningen för att pengar skall kunna återbetalas vid en ev. avbokning. Läkarintyg erfordras. Reseförsäkring rekommenderas. Den är särskilt värdefull om hemtransport  måste ordnas hastigt. Eventuella kursförändringar samt höjda hotell- eller flygpriser kan innebära att prisjusteringar måste göras, men då informeras deltagaren om detta i god tid.  Justeringar har inte behövt göras hittills. Extra kostnader som kan uppstå vid ev. flygförseningar, landtransportförseningar, extrema väderförhållanden, naturkatastrofer etc. ersätts av deltagaren eller av dennes försäkringsbolag. Detta har inte hänt oss tidigare.

För att underlätta för våra kunder som söker bidrag till finansiering har vi skapat en möjlighet att preliminärboka. Konfirmering bör dock ske snarast möjligt, men den exakta tidpunkten kan fastställas beroende på när besked om finansiering förväntas.

I de fall det finns risk att det drar ut på tiden, vill vi att du tar en personlig kontakt med någon av oss. Vi tillmötesgår förfrågningar under och även utanför kontorstid på tfn 090-12 65 33 och per mail:  info@education-centre-uu.se  Detaljschema, litteraturförteckning, deltagarförteckning etc. skickas ut i god tid.
Du bör ange om enkelrum önskas, vegetarisk kost etc. Vid bokning av enkelrum tillkommer extra kostnader. Bekräftelse på deltagande skickas omedelbart ut efter att anmälan inkommit. Samtidigt skickas faktura i vilken också sista betalningsdatum anges.

 


Ansvarig utgivare: Eilert Hörnberg, e-mail:info@education-centre-uu.se
Webmaster: Staffan Hörnberg, e-mail: staffan.hornberg@umea.se
Uppdaterad:2006-03-04