topprutor.GIF (4172 bytes)
 
idec1.gif (7912 bytes)
 
Elementarpartikelforskning Schweiz Cernlaboratorierna
juni 2006. Beställ aktuellt program.

Bakgrund

Frontlinjeforskningen inom partikelfysiken återfinns i CERN. I ledningsgruppen sitter nobelpristagare och i laboratorierna hittar vi acceleratorexperimentet LEP och DELPHI-detektorn. Vi får introducerande föreläsningar, filmvisning och en grundlig visning av anläggningarna. De forskare vi möter går igenom uppgifter, mål, utrustning, ny teknik och mätanalyser. En fantastisk mikrocosmosutställning finns också med på programmet.

Efter förra sommarens kurs ringde vår superentusiastiske unge cernforskare och kursledare Dr Richard Jacobsson, även föreläsare och guide på Cerns visningsprogram, och berättade vilket otroligt fint lag av medverkande han lyckats samla - världsberömda professorer, och skaparen av www Robert Cailliau och chefen för Cerns datacentral Mark Donszelman m fl. - och han sa att fler borde nås av information om vilken otroligt fin kurs detta är.

Skapa ett samordnande pilotprojekt på detta viktiga område bl a för att ta hem stimulerande uppdatering och material till elever med intresse för teknik och naturvetenskap. Kom med till Cern hela arbetslaget. Sök gemensamt projektpengar.

MEDVERKANDE (ändringar kan ske)

Dr Richard Jacobsson, forskare vid CERN och kursledare:
Expert på partikelfysikteori och de genombrott som kommit med hjälp av LEP- acceleratorn och dess experiment. Arbetar nu på nästa generation experiment, LHC.

Robert Cailliau. En av de två världsberömda uppfinnarna av WWW.
Hubert Rammer. Chefsingenjör för tunnelarbetet inför CERN:s nya forsknings
installation, LHC och Atlas. Mycket ny teknik är inblandad.
Prof. Rolf Landua. Chef for Antiproton Deccelerator -experimentet, där de
första hela antimateria-väteatomerna sättes ihop, och där man nu skall fortsätta att producera dessa for att studera dem i detalj. Revolutionerande kunskap om antimateria väntar !
Chris Jones. En av ledarna av utveckligen av "The Grid". WWW var en revolution när det gäller informationsutbyte. The Grid är den nya Internet-revolutionen vad det gäller databehandling
Erik Heijne. Chef för en del av mikroelektronikgruppen på CERN. Mycket sker
där inför nästa generation experiment på CERN och mycket samarbete pågår tillsammans med andra grenar av forskning, speciellt medicinen. 

Detaljprogram erhålles på beställning ( mail eller tel)


Ansvarig utgivare: Eilert Hörnberg, e-mail:info@education-centre-uu.se
Webmaster: Staffan Hörnberg, e-mail: staffan.hornberg@umea.se
Uppdaterad:2006-03-04