topprutor.GIF (4172 bytes)
 
idec1.gif (7912 bytes)
 
Medelhavet BALEARERNA 2006
Fältkurs på Mallorca 
Datum på beställning
 

Föreläsningar. seminarier, diskussioner och fältstudier rörande kampen och nya handlingsprogram
mot naturförstöring, men även rörande effektiva metoder att öka turismen och tillvarataa dess fördelar. 

Kursort Mallorca. Föreläsningar på Universidad  de les Illes Balears. Seminarier med experter och företrädare för lokala myndigheter. Exkursioner ledda av prof Morey och prof Moreno till både kust och bergområden. 

Medverkande:

Professor Miguel Morey
,  ekolog som erhållit det stora Europapriset för Naturens Bevarande. Han leder nydanande, epokgörande fältstudier och konsekvensutredningar i Medelhavets turistområden bl.a. i Calvia området. Han deltar även i turistutbildning och är dessutom mycket anlitad som föeläsare runt hela medelhavsområdet och på världsnaturfondens kongresser.

Professor Isabel Moreno,  världsberömd marin forskare, nu vetenskaplig ledare för det naturbevarande Calviaprojektets marina del.  


Ansvarig utgivare: Eilert Hörnberg, e-mail:info@education-centre-uu.se
Webmaster: Staffan Hörnberg, e-mail: staffan.hornberg@umea.se
Uppdaterad:2006-03-04