loggotoppbild-prov3.GIF (10320 bytes)
statruta3.GIF (14962 bytes)

 

Course in Astronomy and Astrophysics on the island of La Palma

June. This course is open for people (professors?) from EU countries.
Do not miss this opportunity. It is not easy to get permission to enter this scientific field of Astronomy.

Information:
  

Astronomi
Partikelfysik

Bakgrund

IEDC AB & Kurscentrum KB har under en 15-års period genomfört olika typer av internationella och nationella fortbildningar/konferenser för lärare, skolledare, politiker, universitetsanställda samt företrädare för näringslivet. Målet har ofta varit att synliggöra den enskilda individens kompetens, förmedla en positiv relation till förändringsprocesser och visa p?möjligheterna i det nya kunskapssamhället.

Vi sätter stort värde p?relationsskapande processer, partnerskap och personlig stimulans. Idéer och kreativa processer föds när man blir stimulerad, känner sig uppskattad och betydelsefull. Det gäller att skapa energi som motiverar medarbetare att ta tag i förändringsprocesser, utvecklingsarbete etc. Synliggörandet, bekräftelsen, den positiva förstärkningen är en viktig del i detta arbete. Om man erhåller exklusiv kunskap/kompetens och positiva upplevelser med högt berättarvärde, ökar möjligheterna att bli uppmärksammad, efterfrågad och uppskattad, dvs. personen organisationen blir synliggjord.

För att uppn?dessa mål integrerar vi upplevelser som skapar energi och förstärker individens känsla av betydelse, med överföring av kvalificerad kunskap. Våra kursledare/föreläsare tillhör ofta den absoluta världseliten inom sina respektive ämnesområden och genom åren har vi byggt upp ett gediget nätverk. I nätverket ingår bl.a. Stanford-, Berkeley University, Silicon Valley, Kennedy Space Center, NASA, Cern "European Laboratory for Particle Physics", Universidad de les Isles Balears, Utbildningsdepartementet p?Island, KTH, Esrange, Institutet för rymdfysik m.fl.

Våra kurser och fortbildningar har rönt stor uppskattning genom åren och  vi ser fram emot de möjligheter kunskapssamhället innebär för Sverige.

eilert2.jpg (11167 bytes)
President
PhD Eilert Hörnberg
sweedenc.gif (7546 bytes)

Ansvarig utgivare: Eilert Hörnberg e-mail:info@education-centre-uu.se
Webmaster: Staffan Hörnberg, e-mail: staffan.hornberg@umea.se
Uppdaterad:2006-03-04